đảm bảo chính xác

Dự kiến ngày 18/7, Cà Mau công bố kết quả tốt nghiệp THPT 2019

“Tính đến thời điểm này, an toàn là khâu đầu tiên đạt được trong công tác tổ chức thi ở tỉnh Cà Mau. Tính bảo mật, tính khoa học được triển