Đạm Cà Mau – Hạt ngọc mùa vàng

100 suất học bổng “Đạm Cà Mau – Hạt ngọc mùa vàng” đến với học sinh nghèo hiếu học

Nhằm kịp thời động viên, giúp đỡ những học sinh có hoàn cảnh khó khăn, học giỏi trên địa bàn tỉnh, chiều ngày 17/10, Tỉnh đoàn Cà Mau phối hợp với