Đảng bộ Bảo hiểm xã hội

Cà Mau là một trong 5 tỉnh, thành có số người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện cao nhất cả nước

Đây là một trong những kết quả nổi bật đạt được trong nhiệm kỳ qua được nêu tại Đại hội đảng viên Đảng bộ Bảo hiểm xã hội tỉnh Cà Mau