đảng bộ cơ sở

Cấp cơ sở trực thuộc Đảng bộ Bộ đội Biên phòng tỉnh đã tổ chức xong đại hội

Tính đến ngày 18/6, 18/18 chi bộ, đảng bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh đã tổ chức đại hội thành công. Cấp ủy mới