Đảng bộ khối Doanh nghiệp

Sáp nhập Đảng bộ khối Doanh nghiệp vào Đảng bộ khối Dân Chính Đảng

Sáng 1/4, tại hội trường Tỉnh ủy Cà Mau diễn ra Lễ Công bố Nghị quyết của Tỉnh ủy sáp nhập Đảng bộ khối Doanh nghiệp vào Đảng bộ khối Dân