Đảng bộ Liên đoàn Lao động

Đảng bộ Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức Đại hội

Ngày 25/6, Đảng bộ Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức Đại hội đảng viên lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025.