Dâng lên Đảng niềm tin

“Dâng lên Đảng niềm tin!”

Trong không khí tưng bừng của toàn Đảng, toàn dân thi đua yêu nước hướng về đại hội Đảng các cấp, Trung tâm Văn hóa tỉnh phối hợp với Đoàn Nghệ