Đặng Ô Rê

Nhà “sáng chế” nông dân

Những cái tên như ông Đặng Ô Rê (ấp Thuận Lợi, xã Tân Thuận, huyện Đầm Dơi; người sáng tạo cầu kéo ghe qua đập), ông Nguyễn Văn Rô (ấp Giá