đảng viên cao niên

Ông Nguyễn Công Trực đảng viên cao niên tiêu biểu

Những năm qua, người cao tuổi trên địa bàn huyện Ngọc Hiển đã có nhiều đóng góp quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng quê hương