đánh bắt

Để ngư dân đánh bắt có “trách nhiệm”

Thời gian qua, việc lắp đặt thiết bị giám sát hành trình tàu cá (VMS) được xem là công tác quan trọng để góp phần giúp Việt Nam xóa bỏ thẻ