đánh bắt ven biển

Đảm bảo an toàn cho đánh bắt ven biển

“Sáng mới ra đánh bắt được có vài mét thì trời trở gió, mây đen kéo đến, anh em chúng tôi réo nhau chạy vô bờ; chi phí cho chuyến ra