đánh bắt ven bờ

Chuyển đổi đánh bắt ven bờ sang nuôi trồng, để khai thác biển bền vững

Nghề nuôi các loài thủy sản như hàu, cá, tôm… bằng lồng bè ven bờ, quanh các đảo cho hiệu quả kinh tế cao tuy không mới và đang phát triển