đảo trong tuổi trẻ

Nâng cao ý thức, tình yêu biển, đảo trong tuổi trẻ

Chiều 25/10, Chi cục Biển và Hải đảo tỉnh phối hợp Đoàn khối Dân chính đảng tỉnh tổ chức tổng kết Hội thi “Tìm hiểu pháp luật về biển, đảo” năm