đất Cà Mau

Dưa lưới bén đất Cà Mau

Lâu nay, cứ nghĩ đất bồi của tỉnh biển Cà Mau sẽ không thể trồng được các loại cây ăn trái vốn là thế mạnh của các tỉnh ven Sông Tiền,