đạt chuẩn phường văn minh đô thị

Phường 1 đạt chuẩn phường văn minh đô thị

Là phường nội ô của TP. Cà Mau, qua hơn 2 năm xây dựng phường đạt chuẩn văn minh đô thị, Phường 1 đã đạt được nhiều kết quả nổi bật: