đầu tư

Trụ sở hành chính xã Lương Thế Trân xuống cấp, cần được gấp rút đầu tư mới

“Là xã được nằm trong kế hoạch đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2020, nhưng hiện nay trụ sở xã Lương Thế Trân xuống cấp nghiêm trọng, ngập nước thường

Tiếp tục hoàn thiện, đổi mới môi trường đầu tư và kinh doanh

Giai đoạn 2016 - 2020, tình hình thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh đạt nhiều kết quả đáng khích lệ. Công tác xúc tiến đầu tư được triển khai

Ngày 17/6: Cà Mau sẽ tổ chức “Ngày kết nối doanh nghiệp thủy sản”

Đây là sự kiện kết nối kinh doanh, đầu tư, thúc đẩy mối quan hệ cung - cầu giữa các doanh nghiệp thủy sản Việt Nam và nước ngoài, đem đến