dạy học trực tuyến

Dạy học trực tuyến thời… COVID-19

Cùng với việc đẩy mạnh công tác phòng chống dịch COVID-19, hình thức dạy học trực tuyến đang được nhiều trường học trong tỉnh triển khai thực hiện, để ôn tập,