đẩy lùi bệnh dịch

“Chống dịch như chống giặc”

Thống kê mới nhất, tỉnh Cà Mau có tổng đàn heo trên 94.000 con, trong đó hơn 70.000 con heo thịt, số heo đến giai đoạn xuất chuồng, xuất bán khoảng