Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng

Tân Thành – Tập thể tiêu biểu xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị 05

Từ thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, phường Tân Thành (TP.Cà