Đẩy mạnh liên kết sản xuất

Đẩy mạnh liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi giá trị nông sản tỉnh Cà Mau

Đó là chủ đề Hội thảo vừa được Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức sáng nay 26/12.