dạy thêm

Kiểm tra các khoản thu đầu năm học

Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) vừa tiến hành kế hoạch kiểm tra các khoản thu đầu năm và tình hình dạy thêm, học thêm học đối với các cơ