Dạy và học

Năm học 2019 – 2020, Cà Mau hoàn thành đúng tiến độ chương trình dạy và học

Năm học 2019 - 2020, ngành Giáo dục Cà Mau bị ảnh hưởng do tình hình dịch COVID-19. Song đến nay, các trường trên địa bàn tỉnh cơ bản đã hoàn

Dạy và học trong “mùa” phòng dịch Covid-19

Những ngày qua, trong thời gian học sinh được tạm nghỉ học để ngành chức năng thực hiện công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 theo chủ trương của tỉnh, giáo