Đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh

Đến với “Công trình của trái tim”

Đến Trà Vinh, du khách không thể bỏ qua “địa chỉ đỏ” - Đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh. Nhà nghiên cứu Trần Bạch Đằng từng khái quát Đền chính