Di chúc theo chân Bác

“Tuổi trẻ Cà Mau nhớ lời Di chúc theo chân Bác”

Nằm trong chuỗi hoạt động chào mừng Kỷ niệm 129 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2019) và 50 năm thực hiện Di chúc của Bác, sáng