di dời

“Thần đèn” nâng công trình 1.500 tấn tại Cà Mau

“Tôi không nhớ mình đã di dời, nâng nền bao nhiêu căn nhà, cơ sở sinh hoạt tôn giáo, cơ sở thờ tự trong cả nước. Nhưng với Cà Mau, đây