di sản văn hóa phi vật thể

Nghệ thuật bài chòi

Nếu người dân Nam Bộ say mê đờn ca tài tử, đồng bào các dân tộc Tây Nguyên ngất ngây với tiếng cồng - chiêng âm vang đại ngàn; vùng Kinh

Bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể

Thời gian qua, song hành nhiệm vụ phát triển kinh tế, tỉnh Cà Mau quan tâm phát triển văn hóa - nền tảng tinh thần của xã hội, trong đó có

Đêm hội tụ di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại

Từ ngày 14 đến 18/6 vừa qua, tại TP. Nha Trang, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức Liên hoan trình