Di sản văn hóa phi vật thể cấp Quốc gia

Nghề muối ba khía Di sản văn hóa phi vật thể cấp Quốc gia

Không chỉ gắn liền bao đời nay với người dân vùng rừng ngập mặn, mà mùi vị đặc trưng của món ba khía muối còn khiến thực khách nhớ mãi khi

Nghề “độc đáo” ở xứ rừng Cà Mau trở thành Di sản văn hóa phi vật thể cấp Quốc gia

Nghề muối ba khía (ở huyện Ngọc Hiển) và nghề gác kèo ong (ở huyện Trần Văn Thời, U Minh) vừa được Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch