di tích

Công trình thanh niên “Uống nước nhớ nguồn”

Ngày 14/10, Đoàn khối Dân Chính Đảng tỉnh Cà Mau phối hợp với Ban Quản lý di tích tỉnh tổ chức lễ phát động công trình thanh niên “Uống nước nhớ