điểm nóng

Chủ động ngăn chặn tình hình mất an ninh trật tự

U Minh là huyện vùng sâu của tỉnh, nhằm nâng cao hiệu quả công tác đảm bảo an ninh trật tự (ANTT), Công an huyện đã triển khai đồng bộ nhiều