điện

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Hải: “Trong 10 ngày phải hoàn thành hạ tầng điện, nước cho khu tái định cư”

Sáng nay (11/6), Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Hải có chuyến kiểm tra thực tế tại huyện Trần Văn Thời về tiến độ xây dựng tuyến đường bờ Nam Sông