Điện sạch

Điện sạch thân thiện môi trường – lợi ích kép cho người dân

Thực hiện Quyết định số 11/2017/QĐ-TTg ngày 11/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế khuyến khích phát triển điện mặt trời tại Việt Nam, Công ty Điện lực Cà