đình chỉ công tác

Cà Mau: Đình chỉ công tác một thiếu úy công an

Ngày 23/3, lãnh đạo Công an tỉnh Cà Mau đã ký quyết định tước quân tịch đối với một thiếu úy, do có hành vi sử dụng trái phép chất ma