đô thị loại I

Cà Mau hướng đến thành phố thân thiện với môi trường

Cùng với các thành phố lớn trong cả nước, Cà Mau đang dần hướng đến “Thành phố thân thiện với môi trường”. Muốn vậy phải hội tụ các điều kiện khá