đô thị ven biển

Tạo sức bật cho đô thị ven biển

Là trung tâm hành chính động lực của huyện Ngọc Hiển, nơi giao thương hàng hóa và mở hướng phát triển kinh tế về nuôi trồng, khai thác, đánh bắt thủy