Đoàn Cải lương Hương Tràm

Xuôi dòng lịch sử quê hương!

Tinh thần chiến đấu kiên cường và anh dũng của quân và dân ta đã tạo nên những tượng đài bất tử với quê hương, với thời gian.Chặp cải lương “Một thuở bi hùng”, tác giả Đăng Minh, do các