Đoàn cơ sở Công ty CP Phân bón – Dầu khí Cà Mau

“Máu của sự sống, màu của yêu thương”

Với chủ đề này, Ngày hội hiến máu do Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Cà Mau phối hợp với Đoàn cơ sở Công ty CP Phân