Đoàn công tác tỉnh

Huyện Thới Bình: Tiến độ thực hiện các tiêu chí huyện nông thôn mới còn chậm

Chiều ngày 9/6, Đoàn công tác tỉnh do ông Phạm Anh Tuấn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy làm Trưởng đoàn, có buổi