đoạn Đá Bạc – Vàm Kinh Xáng mới

Khẩn cấp kè hộ đê biển Tây

Hay tin tuyến đê biển Tây, đoạn Đá Bạc - Vàm Kinh Xáng mới, bị sạt lở nghiêm trọng do nước biển bất ngờ dâng cao, sóng to và mưa giông,