Đoàn khối khu vực phía Nam

Tuyên dương 18 thanh niên tiên tiến làm theo Bác khu vực miền Nam

Buổi lễ tuyên dương diễn ra vào chiều ngày 21/11, trong khuôn khổ Hội nghị giao ban lần thứ I Đoàn khối khu vực phía Nam, diễn ra tại TP. Trà