Đoàn Thanh niên Công an tỉnh

Hội thi “Tuổi trẻ với pháp luật” tỉnh Cà Mau năm 2019: Đoàn Thanh niên Công an tỉnh đoạt giải Nhất

Hội thi do Tỉnh đoàn Cà Mau tổ chức ngày 6/11, thiết thực hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (9/11).