Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

“Hãy gương mẫu trong thực hiện pháp luật về an toàn giao thông”

“Hãy gương mẫu trong thực hiện pháp luật về an toàn giao thông (ATGT)” là lời kêu gọi của anh Bùi Quang Huy, Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí