doanh nghiệp thủy sản Việt Nam

Ngày 17/6: Cà Mau sẽ tổ chức “Ngày kết nối doanh nghiệp thủy sản”

Đây là sự kiện kết nối kinh doanh, đầu tư, thúc đẩy mối quan hệ cung - cầu giữa các doanh nghiệp thủy sản Việt Nam và nước ngoài, đem đến