Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh

53 giáo viên thi tổng phụ trách Đội giỏi cấp tỉnh

Từ ngày 5 - 8/12, Sở Giáo dục và Đào tạo cùng Tỉnh đoàn phối hợp tổ chức Hội thi giáo viên làm tổng phụ trách Đội Thiếu niên Tiền phong