đối thoại với nông dân

Lãnh đạo tỉnh đối thoại với nông dân

Ngày 20/11, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Sử chủ trì Hội nghị đối thoại với hội viên, nông dân trong tỉnh.