Đờn ca tài tử Nam Bộ

Liên hoan Đờn ca tài tử Nam Bộ Cà Mau – Bạc Liêu – Sóc Trăng lần thứ XIII – 2018: Bừng sáng thiết chế văn hóa cơ sở

Với chủ đề “Giai điệu Mũi đất phương Nam”, Liên hoan Đờn ca tài tử (ĐCTT) Nam Bộ Cà Mau - Bạc Liêu - Sóc Trăng lần thứ XIII - 2018