Dớn Hàng Gòn

Dớn Hàng Gòn ngày càng đổi mới

Trong kháng chiến, vùng đất Dớn Hàng Gòn (Ấp 3, xã Khánh Lâm, huyện U Minh) từng phải hứng chịu biết bao đau thương. Đất nước thống nhất, nhân dân lập