Đồng hành cho cuộc sống tốt đẹp

Prudential chi trả 36 tỷ cho khách hàng

Chiều 21/11, Công ty Bảo hiểm nhân thọ Prudential Việt Nam tổ chức Chương trình “Đồng hành cho cuộc sống tốt đẹp”. Với ý nghĩa thăm hỏi, động viên những gia