đồng hành cùng hộ nghèo

Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Cà Mau Tiếp tục đồng hành cùng hộ nghèo

Việc vay vốn tín dụng chính sách (TDCS) với thủ tục đơn giản, không phải thế chấp, lãi suất ưu đãi, nhận tiền vay, trả gốc và lãi tại điểm giao