Dòng sông

TP. Cà Mau: Dòng sông “chết” và công viên bờ kè đã “mất”

Hiếm có thành phố nào có được dòng sông chảy qua giữa lòng đô thị như TP. Cà Mau. Dòng sông không những tạo thuận lợi cho giao thông thủy trong