Đông viên

Đông viên, hỗ trợ gia đình bị cháy nhà

Sau khi xảy ra vụ cháy nhà dân tại Khóm 1, thị trấn Rạch Gốc, lãnh đạo UBND huyện Ngọc Hiển đã có mặt hiện trường và chỉ đạo UBND thị